VI RÅDGIVER MED

VIDEN
INDBLIK
OVERBLIK

Bag ethvert byggeri står vidt forskellige mennesker, som sammen har skabt det fælles mål. Deres indbyrdes relationer afgører om projektet bliver en succes.

Ethvert byggeri, der bliver leveret til tiden, i den aftalte kvalitet til den aftalte pris er resultatet af et hav af komplicerede procedurer, arbejdsgange og deadlines som kræver, at de rigtige kompetencer er blevet sat i spil på de helt rigtige tidspunkter.

Det kræver, at der helt fra start er skabt en følelse af, at byggeriet er et fælles projekt, hvor alle er enige om de aftalte værdier, kvalitet og deadlines skrevet ned, så ingen er i tvivl senere i forløbet.

Hos Jetco kender vi livet på byggepladsen og har de byggetekniske erfaringer, der skal til for at sikre de rette forudsætninger og den bedst mulige rådgivning, der skaber værdi i alle byggeriets faser.

Vi er bygherrens rådgiver, der trækker i trådene for at sikre overblik, opfølgning og udførsel til tiden og til prisen. For os er et succesrigt byggeri et af dem, du aldrig hører om, fordi det blev færdigt til tiden, til budgettet og til alles tilfredsstillelse fra bygherre til arkitekt, entreprenør, underentreprenører og håndværkere.

Jetco byggerådgivning fundament

BYGHERRERÅDGIVNING

Bygherrerådgivning sikrer bl.a., at samspillet mellem de tekniske rådgivere som f.eks. ingeniører og arkitekter forløber planmæssigt. Det betyder helt konkret, at alle parter leverer som aftalt igennem hele byggeriet

Jetco byggerådgivning under process

PROJEKTLEDELSE

Som projektledere er det vores opgave at få dit byggeprojekt sikkert i mål. Vi bruger de rette ledelsesmæssige, økonomiske og byggetekniske kompetencer, der er nødvendige for at gennemføre dit byggeri.

Jetco byggerådgivning færdig bygning

BYGGELEDELSE

Vi koordinerer møder med alle på byggepladsen og har daglig dialog med arkitekt, ingeniør og entreprenør. Vi afholder byggemøder, projektgennemgange, opstartsmøder og møder om økonomi og tid.

TOP