Det store overblik helt ned i detaljen

Som offentlig bygherre kan være svært at have mandskab, tid og viden nok internt til at styre en kompleks byggeproces fra A-Z i halve og hele år.

Fordelen ved at outsource rådgivning og styring af jeres projekt er, at det frigiver tid og energi i jeres organisation - uden at I mister hverken overblik eller indflydelse på byggeriet. I stedet kan I koncentrere jer om jeres kerneforretning med vished om, at projektet bliver færdigt til tiden til prisen.

Vi tilbyder hele pakken af kompetencer samlet. Men vi kan også fungere som
supplement i samarbejde med jeres eksisterende byggeafdeling. Det er op til jer.

Bygherrerådgivning fra idé til aflevering

Vores rådgivning begynder før det første spadestik. Vi arbejder målrettet med risikoafdækning i bygge- og anlægsprojekter med fokus på styring af tid, økonomi og kvalitet og tilbyder i den forbindelse at granske tegninger, beskrivelser og dokumenter grundigt for at afdække alle risici og sikre projektets fremdrift og bygbarhed.

Vi sørger også for, at de tekniske eksperter som arkitekter og ingeniører lever op til deres ansvar. De skal tjekke byggeriet regelmæssigt, så der ikke opstår tvivl, stilstand og forsinkelser, som I sidste vil ramme bygherrens tid og økonomi.

Byggeledelse fra møder til byggeplads

Dårligt udførte byggeprojekter er næsten altid resultatet af dårlige beslutninger taget i starten af projektet, fordi en byggeledelse eller bygherrerådgiver ikke har været med til at udforme projektmaterialet.

Det er med andre ord vigtigt, at der bliver taget stilling til udformning af tidsplaner og en drejebog for, hvordan entreprenøren vil gennemføre byggeriet. Derfor hjælper vi til med at skrive udbudsmaterialet, så I får et bygbart projekt, der er til at forstå fra A-Z.

I udførelsesfasen styrer byggeledelsen tid, økonomi og fagtilsyn, som sikrer bygherren det aftalte byggeri. Her kræves det, at byggeledelsen reagerer i tide for at forhindre skred i tidsplanen og budgetoverskridelser for bygherrens regning.

Projektledelse fra A-Z

En høj byggeteknisk faglighed kombineret med stærke ledelsesmæssige kompetencer gør os i stand til at gennemskue komplekse sammenhænge og overskue hele byggeprocessen. Med IPMA certificerede projektledere vil projektet blive styret sikkert fra A-Z uden slinger i valsen. Vi binder projektet og processerne sammen og sørger for, at du får, hvad du har bestilt. Og vi er først helt i mål, når driftsorganisationerne kan drifte bygningen for brugerne helt uden problemer.

TOP