Developer/Investor

Når vi fungerer som rådgiver for developere og investorer, er vi den vigtige tredjepart i alle projekter. Enten som din bygherrerådgiver eller som projektleder.

Bygherrerådgiver

Som din bygherrerådgiver er vi din garanti for, at du ikke kommer til at betale for meget til entreprenøren under byggeriet. Vi kender alle arbejdsprocesser ud og ind, nærlæser kontrakter fra ende til anden og arbejder dagligt med diverse betingelser for byggeriet som AB92, ABT93 og ABR89 samt de nye AB18, ABT18 og ABR18.

Vi sikrer, at entreprenøren følger den aftalte tidsplan. Hvis han ikke følger tidsplanen, sørger vi for, at du som vores kunde står bedst muligt i en eventuel tvist, så du kan få dækket dine tab ved en forsinkelse af projektet.

Fotodokumentation og logbog

Et effektivt middel til at ruste dig mod mulige tvister er med løbende dokumentation. Det gør vi ved at tage billeder af alle dele af projektet og føre logbog over rapporterede forsinkelser i byggeriet.

Når vi undersøger, hvordan fejlen er opstået, er vi din ambassadør. Vi påtager os gerne mæglerrollen for at finde den bedst mulige løsning på en sag. Og skulle det i sidste ende føre til en tvist, sørger vi for, at du som kunde er bedst muligt stillet.

Din projektleder

Vi sikrer på dine vegne, at der bliver indgået de bedste kontrakter med både arkitekter og ingeniører. Og at de bliver overholdt fra den første idé til den endelige overdragelse.

Derudover er det vores opgave at stå for alt projektledelse fra de første stregtegninger til overdragelse af nøglerne til byggeriet. Det kræver erfaring at overskue hele byggeriet fra det forkromede overblik til den mindste detalje.

Bæredygtige løsninger

Som en del af vores arbejde tænker vi også fremad og på miljøet. Byggeriet er kendt for at være energikrævende, men med lidt sund fornuft og omtanke kan man gøre meget for at gøre et byggeri mere bæredygtigt. Vi sikrer, at byggepladsen drives med respekt for jordens ressourcer med minimalt energiforbrug og så vidt muligt genbrug.

TOP