Referencer

Vi løser opgaver for offentlige, almene og private bygherrer. Vores referencer spender bredt inden for byggeri og anlæg, og har bl.a. været med til etablering af nye veje i forbindelse med udstykninger til opførelse og renovering af boliger, laboratorier, kontordomiciler mm. Nogle projekter strækker sig over en kort periode, mens andre er baseret på længerevarende samarbejder sammen med bygherrer og byggeriets øvrige parter.

STATENS SERUM INSTITUT

Opførelse af ny laboratoriebygning i 4 etager
inkl. Kælder og 2 tekniketager.

Projekt type: Advanced
Bygherre: Statens Serum Institut
Projekt størrelse: 3000㎡
Rolle: Byggeledelse

NIELS BOHR BYGNINGEN

Laboratoriebyggeri opføret i to etaper på hver sin side af Jagtvej. Etape 1 er placeret øst for Jagtvej med ca. 36.500 m2 i Universitetsparken, og etape 2 er etableret vest for Jagtvej med ca. 15.500 m2 i et erhvervsområde. De to bygninger er forbundet med en "skywalk" over Jagtvej.

Projekt type: Laboratorie og undervisning
Bygherre: Bygningsstyrelsen
Projekt størrelse:52.000㎡
Rolle: Byggeledelse

Projektleder for Carlsberg New Central Office

CARLSBERG NEW CENTRAL OFFICE

Opførelse af nyt hovedkontor for Carlsberg A/S. Bygningen bliver i 4 etager
på 15,500 m² plus 7,700 m² parkeringskælder.

Projekt type: Erhverv
Bygherre: Carlsberg A/S
Projekt størrelse: 23000㎡
Rolle: Byggeledelse

Byggeleder hos Baunehøj Park

BAUNEHØJ PARK

Byggemodning af 18 parcelhusgrunde og 20 rækkehusgrunde.Etablering af nyt
vej- og stisystem inkl. Kloakering med LAR områder samt forsyning med vand, varme og el.

Projekt type: Bolig
Bygherre: Udviklingsselskabet Baunehøj Park ApS
Projekt størrelse: 36500㎡
Rolle: Byggeledelse

VIFTEN MUSIKSKOLE & CAFÉ

Opførelse af ny tilbygning til Viften musikhus. Tilbygning kommer
til at rumme musikskole samt ny café

Projekt type: Institutioner
Bygherre: Rødovre Kommune
Projekt størrelse: 1900㎡
Rolle: Byggeledelse

TOP