BYGGER EN MILJØVENLIG FREMTID

Der er også en dag imorgen

Vi kender alle til begrebet energioptimering og bæredygtige bygninger. Men det er stadig de færreste, der tænker over, hvor og hvordan man kan indføre bæredygtige løsninger i byggeprocessen selvom der er en voksende erkendelse i byggebranchen.

Det er ikke småting en byggeplads bruger af energi. Men der findes faktisk flere tæt på nul-energi skurvogne og materialecontainere. Hvis man tænker sig om, kan man også minimere energiforbruget og klimaaftrykket ved transport af materialer til og fra byggepladsen.

I dag giver det mening at stille krav til leverandørerne om bæredygtige løsninger. Det sikrer f.eks., at affaldet sorteres korrekt og at skurevognene opstilles tæt på byggeriet med mindst mulig transport til og fra byggepladsen. Der kan arbejdes med at minimere varmeforbrug og lavenergi LED-lys på byggepladsen. Der er mange muligheder, og vi er først lige begyndt at lære, hvordan vi kan optimere det hele.

Vores opgave er klar

Vi ser det som en del af vores opgave at stille alle de gode spørgsmål og få ideer til arbejdsgange i samarbejde med bygherre og entreprenøren for at sikre et bedre klimaaftryk med mindst mulig energiforbrug og bæredygtig affaldssortering. Alt sammen på en ordentlig, gennemtænkt og gennemarbejdet måde, der gør byggeriet så bæredygtigt som muligt - uden at det bliver dyrere. Tværtimod.

Og vi sørger naturligvis for at dokumentere det hele, så I kan fortælle det videre til alle de interessenter, der er i jeres byggeri. Om det er investorer, beboerne, politikere eller brugere af bygningerne, så skal de vide, at der er arbejdet forsvarligt, langsigtet og bæredygtigt med netop jeres byggeri.

TOP